Balansen og navigasjonen

2018
49 x 22 x 38 cm.
Akrylgips, tekstil, tre, metall.

Sommerutstilling.
Tare Air, Steigen.