Equilibrium Position

Equilibrium Position
(detalje)
2014

Installasjon bestående av tegninger og skulptur.
160 x 190 x 60 cm.

Purgatorio
Billedhoggerforeningen.