Inn i min hule

2018
Installasjon
Skulpturer og maleri.
250 x 300 x 230 cm.
Akryl, lerret, metall, tekstil, tre, akrylgips, byggskum.

Sommerutstilling.
Tare Air, Steigen.